You are here

Các Bệnh Mãn Tính (Gây Tử Vong Trong Hàng Đầu Và Các Biện Pháp Phòng Ngừa & Điều Trị) (Paperback)

Các Bệnh Mãn Tính (Gây Tử Vong Trong Hàng Đầu Và Các Biện Pháp Phòng Ngừa & Điều Trị) Cover Image
$25.00
Usually Ships in 1-5 Days

Description


Cuộc c ch mạng y học đang c mặt trong c c ph ng th nghiệm sinh học ph n tử của c c trường đại học v c ng nghiệp tr n khắp thế giới. Kết quả của cuộc c ch mạng n y sẽ dẫn đến k o d i tuổi thọ hoặc số năm sống kh ng bệnh tật. C c nghi n cứu giải tr nh tự bộ gen của người, v của c c vi sinh vật sống tr n v trong cơ thể con người cũng đ v đang ph t triển. C c sự kiện n y được coi l khoa học viễn tưởng c ch đ y v i ba thập kỷ. Những nh khoa học ph t hiện ra rằng c c bệnh m n t nh li n quan đến tuổi t c như bệnh tim, tiểu đường loại 2, vi m khớp, rối loạn ti u ho , mất tr tuệ, v một số dạng ung thư kh ng phải l hậu quả tất yếu của qu tr nh l o ho . Thực vậy, ch ng đang được c ng nhận l kết quả của yếu tố di truyền của c nh n v những lựa chọn của họ về chế độ ăn uống tổng thể, lượng dinh dưỡng cụ thể, lối sống v m i trường sống. Chế độ dinh dưỡng v lối sống chẳng những c ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn m cũng c ảnh hưởng đến thế hệ tiếp nối của bạn th ng qua cơ chế di truyền biểu sinh, cơ chế di truyền với kh ng thay đổi tr nh tự DNA. Khi đọc "C c Bệnh M n T nh G y Tử Vong H ng Đầu", bạn sẽ kh ng chỉ hiểu th m về những vấn đề cơ bản trong c c chế độ dinh dưỡng, v lối sống m c n về việc p dụng th ng tin n y v o cuộc sống của bạn. Mục ti u của cuốn's ch n y l cung cấp cho bạn những c ng cụ m bạn c thể sử dụng hằng ng y để giảm nguy cơ mắc bệnh, k o d i tuổi thọ, v tăng cường sức khỏe khi ch ng ta gi đi. C c th ng tin trong cuốn's ch n y kh ng phải l kết quả của c ng việc hay nhận thức's u sắc của một c nh n đơn lẻ m l sự đ ng g p t ch lũy của nhiều người, nhiều năm; c ng việc của h ng ng n nh khoa học v chuy n gia y tế.

Trong nhiều năm, ch ng ta đ c c c khuyến c o về sức khỏe cộng đồng để giảm c c yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim v ung thư. C c đề xuất như giảm cholesterol trong m u, bỏ h t thuốc, kiểm so t huyết p, v giảm chất b o v cholesterol trong chế độ ăn nhằm ngăn ngừa bệnh tim. Tuy nhi n, thật kh ng may, tất cả ch ng ta đều biết rằng c những người kh ng c yếu tố nguy cơ n o vẫn chết v bệnh đau tim. Tương tự, để ngăn ngừa ung thư, ch ng ta được khuy n n n ăn nhiều chất xơ, ngừng h t thuốc, tr nh nắng, giảm lượng chất b o trong khẩu phần ăn, giảm rượu, ăn nhiều tr i c y v rau cải v tr nh c c loại thịt hun kh i, hay chế biến. Tuy nhi n, ch ng t i biết những người đ l m theo khuyến c o n y cũng bị ung thư.Product Details
ISBN: 9781989993323
ISBN-10: 198999332X
Publisher: Nhan Anh Publisher
Publication Date: October 1st, 2020
Pages: 410
Language: Vietnamese

You Can't Order Books on this Site

***Hello Customers! We are in the midst of moving to our new site at www.unionavebooks.com. Please navigate to that link in order to place new online orders. Again the cart feature on this old site is no longer functional.***